NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. Vascularte Interdisciplinar Clinics S.R.L. este Societatea care operează sub denumirea comercială Clinica Vascularte și domeniile https://www.vascularte.ro/, http://www.drfeodor.ro/, http://clinicadetromboze.ro/ și http://hernia.ro/.

Clinica Vascularte este operator de servicii medicale private și prin urmare, este operator de date cu caracter personal.

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către Clinica Vascularte (Clinica Vascularte, domeniile https://www.vascularte.ro/, http://www.drfeodor.ro/ și http://hernia.ro/,noi ) și ne asigurăm că datele dumneavoastre sunt prelucrate responsabil, și, în conformitate cu legislația Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Menționăm faptul că datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care le vom prelucra sunt datele obținute direct de la dumneavoastră, sau rezultate în urma încheierii unui contract de prestări servicii medicale sau pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale de către Clinica Vascularte sau direct de la furnizorii de asigurari medicale, in functie de contractul dintre noi si asiguratorul dumneavoastra primim din partea acestuia: nume; prenume; cod numeric personal (CNP), și eventual date de contact (telefon).

Cele mai multe informatii le avem însă de la dumneavoastră atunci când semnați/solicitați un contract de prestări servicii.

Această notă de informare se aplică în legătură cu serviciile pe care vi le prestăm și produsele pe care le achiziționați de la noi.

 1. Ce tipuri de date prelucrăm?
 • Date de identificare personala( date cu caracter personal): nume, prenume, sex, data nașterii/ vârsta, CNP, înregistrări video (în incinta clinicii noastre unde avem instalate camere de supraveghere video - acestea sunt indicate prin semne la vedere);
 • Date de contact (date cu caracter personal): telefon, e-mail, adresă de domiciliu / reședință;
 • Date medicale (date cu caracter personal sensibile): date privind sănătatea dumneavoastră referitoare la simptome, boli anterioare, analize și medicamente administrate în trecut,pentru efectuarea anamnezei; analize de laborator și alte servicii pe care le accesați;
 • Detalii de plată: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului bancar/ cod IBAN, numele și prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar;
 • Detalii referitoare la asigurări: asigurator (în cazul asigurărilor private), calitatea de asigurat/ neasigurat;
 • Opinii și viziuni (pot include date sensibile): orice opinii și viziuni pe care ni le transmiteți sau orice opinii și viziuni pe care le postați public despre noi pe rețelele de socializare (social media) sau pe care le faceți cunoscute pe alte canale sociale publice.
 1. De ce avem nevoie de datele dumneavoastră?

Avem nevoie pentru vă identifica corect, pentru a vă oferi serviciile medicale de care aveți nevoie și pentru a comunica cu dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS- uri), poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare, sau în persoană), noutăți privind serviciile medicale disponibile, abonare la newsletter.

 1. Scopul și temeiurile legale de prelucrare:

Datele dumneavoastră sunt prelucrate pentru:

 1. Prestarea de servicii medicale către dumneavoastră - executarea obiectului contractului de prestări servicii medicale, pentru prestarea efectivă a serviciilor medicale, în scopul îndeplinirii unor obligații legale ale Operatorului, în vederea stabilirii diagnosticelor medicale, în scopuri de medicina preventivă, de administrare de îngrijiri și tratamente medicale, pentru gestionarea serviciilor de sănătate;
 2. Îndeplinirea obligațiilor noastre legale cu privire la arhivare, sănătate, securitate, ținerea evidențelor și a altor obligații pe care legislația ni le impune;
 3. Comunicări de marketing - doar dacă avem acordul dumneavoastră, putem comunica cu dumneavoastră prin orice mijloace (e-mail, telefon mobil sau fix, mesaje telefonice (SMS-uri), poștă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană), noutățile privind serviciile medicale disponibile in cadrul Clinicii Vascularte, abonare la newsletter sau furnizarea de alte informații care v-ar putea interesa;
 4. Gestiunea financiara - însemnând emiterea bonurilor fiscale, a facturilor și a chitanțelor, primirea plaților de la dumneavoastră, inclusiv înregistrarea plaților efectuate de către o altă persoană în numele dumneavoastră, recuperarea debitelor, transmiterea de notificări, trimiterea în instanță, elaborarea de rapoarte financiare/ operaționale, a rapoartelor de activitate și emiterea situațiilor financiare/ cu privire la contractele încheiate;
 5. Soluționarea disputelor- formularea de cereri și de apărări în fața autorităților publice și a altor entități care soluționează dispute;
 6. Soluționarea sesizărilor dumneavoastră;
 7. Supravegherea video - având drept scop asigurarea securității persoanelor și a bunurilor.
 1. Perioada de stocare si locul prelucrării datelor dumneavoastră:

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe durata prestării serviciilor medicale, si vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate, conform dispozițiile legale în domeniul sănătății, pentru îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului. Datele dumneavoastră sunt colectate, utilizate și stocate în format electronic, pe servere proprii sau ale altor companii specializate în arhivarea electronică, pe teritorul României.

 1. Cine mai poate avea acces la datele dumneavoastră:
 1. Autorităților publice din orice domeniu;
 2. Furnizorii noștri de servicii medicale, cu care ne aflam în relații contractuale, pentru prestarea serviciilor medicale de specialitate și de laborator;
 3. Prestatori de servicii de asigurători privați și asigurări publice de stat;
 4. Prestatori de servicii de marketing și alte servicii similare, în cazul în care avem acordul dumneavoastră pentru abonare la newsletter sau furnizarea de alte informații care v-ar putea interesa în scop de marketing direct și feed-back.
 1. Drepturile dumneavoastră:
 1. Dreptul de acces vă permite să obțineți din partea noastră o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu datele dumneavoastră personale și ce astfel de date prelucrăm;
 2. Dreptul la rectificarea datelor reprezintă dreptul dumneavoastră de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete, fără întârzieri nejustificate din partea noastră;
 3. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat) reprezintă dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate. Acest drept este aplicabil în anumite circumstanțe, precum ar fi : (i) când datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele d-voastra au fost prelucrate ilegal;

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării reprezintă dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 2. Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 3. Dreptul la portabilitatea datelor presupune că aveți dreptul de a primi datele care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat, în cazul in care prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe un contract și numai dacă aceasta a fost realizată prin mijloace automate;
 4. Dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat, inclusiv creare de profiluri, presupune faptul ca aveți dreptul de a refuza aceste prelucrări care pot produce efecte juridice asupra dvs sau vă pot afecta în mod similar într-o măsura semnificativă;
 5. Dreptul de retragere a consimțământului: Consimțământul poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia și puteți face asta în orice moment, cel puțin la fel de ușor cum ne-ați acordat inițial consimțământul;
 6. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere reprezintă dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.
 1. Cum iți poti exercita drepturile: solicitările pot fi transmise prin completarea unui formular în receptia noastra, sau puteți trimite solicitarile către adresa de e-mail dpo@vascularte.ro sau prin posta, la adresa: str. Washington, nr. 48 A, sect. 1, Bucuresti.
 2. Informații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs cu caracter personal puteți găsi pe site-ul www.vascularte.ro sau la recepția Clinicii Vascularte.

9. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACA NU NE FURNIZATI DATELE : nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am menționat în acesta nota de informare . Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această notă de informare nu va fi posibil pentru noi să vă prestăm serviciile pe care ni le solicitați.

În cazul în care nu sunteți mulțumit de răspunsul primit din partea noastra, aveti dreptul de a vă adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal .