TERMENI ȘI CONDIȚII

 

 1. CONSIDERAȚII GENERALE
 1. Informaţiile din această secţiune se referă la domeniile VASCULARTE INTERDISCIPLNAR CLINICS și subdomeniile acestora, incluzând, dar nelimitându-se la website-ul public disponibil. Conținutul website-ului www.vascularte.ro (în continuare, denumit site) este proprietatea exclusivă a VASCULARTE INTERDISCIPLINAR CLINICS S.R.L. (în continuare, denumit generic Titularul).
 2. Pentru utilizarea website-ului este necesară citirea şi acceptarea în totalitate a acestor termeni şi condiţii. Accesul în continuare la conţinutul website-ului constituie un accept expres integral al termenilor şi condiţiilor de utilizare. Accesul și utilizarea website-ului www.vascularte.ro  se face conform regulilor din termenii și condițiile de mai jos. Acest contract cadru guvernează utilizarea site-ului.
 3. Utilizatorul confirmă că a citit, înțeles și acceptat termenii și condițiile de utilizare. În cazul în care utilizatorul nu dorește să accepte termenii și condițiile, inclusiv modificările/completările acestora, trebuie să înceteze imediat utilizarea site-ului.
 4. Orice date transmise către acest site devin proprietatea Vascularte, pot fi utilizate de către Vascularte în orice scop dacă acesta se încadrează în limitele legii și pot fi dezvăluite de către Vascularte la discreție, inclusiv către orice tip de autorități. Utilizatorul este responsabil pentru respectarea tuturor legilor și actelor normative care se aplică în cazul său.

 

 1. CONȚINUTUL, UTILIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA SITE-ULUI WWW.VASCULARTE.RO
 1. Site-ul www.vascularte.ro are ca scop informarea asupra serviciilor medicale oferite de clinica Vascularte. Site-ul este un portal web de prezentare a serviciilor oferite, a Titularului și a activității sale, a echipei, conține o secțiune de informații medicale realizate de personal cu studii medicale și o secțiune care conduce la solicitarea unei programări.
 2. Niciuna dintre informațiile prezentate în cadrul acestui site nu ar trebui interpretată ca o invitație, ofertă sau recomandare de a achiziționa sau de a dispune de orice serviciu medical, sau consiliere în domeniul sănătății, sau în oricare alt domeniu. Informația care se regăsește pe acest site este prezentată doar în scop informativ. Deoarece informația prezentată pe acest site este foarte generală, este posibil să nu fie relevantă în cazuri individuale concrete. Înainte de a lua orice decizie referitoare la serviciile medicale prezentate, este important să contactați medicul dvs. de familie sau un medic specialist care vă poate ajuta sa alegeți cea mai potrivită opțiune pentru dvs. din punct de vedere medical.
 3. Titularul nu este și nu va fi legal responsabil în niciun caz și pentru nicio inadvertență ori descriere eronată a informațiilor prezentate în site. Pentru a afla informații detaliate și complete despre serviciile și informațiile puse la dispoziție de Titular, puteți să vă adresați resprezentanților acestuia fie telefonic, fie în scris, utilizând datele de contact puse la dispoziție de Titular, la secțiunile de contact dedicate.
 4. Vascularte își rezervă dreptul de a modifica Termenii și Condițiile în orice moment, astfel încât informația prezentată să fie în concordanță cu eventualele schimbări în legislația ce reglementează activitatea desfășurată precum și cu activitatea noastră. Vă rugăm să vizitați periodic această secțiune pentru a verifica Termenii și Condițiile pe care ați agreat să le respectați.
 5. Prin completarea formularelor puse la dispoziție vizitatorilor, persoanele interesate pot adresa solicitări și informații suplimentare cu privire la serviciile oferite de Titular, pot formula sugestii sau reclamații.
 6. Unele facilități din cadrul site-ului necesită înregistrarea utilizatorului cu o adresa de e-mail/număr telefon.
 7. Titularul nu este responsabil în nicio măsură de conținutul furnizat de terțe persoane, de conținutul secțiunilor publicitare, al mesajelor publicitare sau al conținutului paginilor externe la care se face trimitere din interiorul site-ului.
 8. Titularul își rezervă dreptul de a suspenda, modifica, adăuga sau șterge în orice moment, porțiuni ale conținutului site-ului. Totodată, Titularul își rezervă dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul său conținut din site.
 9. Părți ale conținutului publicat pe site pot să fie furnizate de terțe persoane cu care site-ul are relații contractuale în acest sens. De asemenea, în interiorul conținutului site-urilor pot fi incluse secțiuni publicitare care să afișeze mesaje publicitare ale unor terțe persoane. Site-urile nu sunt responsabile în nicio măsură asupra conținutului furnizat de terțe persoane, indiferent că acesta este publicitar sau nu. De asemenea, site-urile nu sunt responsabile de conținutul paginilor externe la care se face trimitere din interiorul său.
 10. Pentru a răspunde întrebărilor utilizatorilor și pentru a obține date referitoare la accesul pe site-ul nostru, poate fi necesară furnizarea de informații cu caracter personal, cum ar fi e-mail-ul și numărul de telefon.
 11. Vascularte poate furniza către terțe persoane atât informații de ordin general, trafic pe site, cât și alte informații statistice care nu conțin date cu caracter personal.
 12. Site-ul vascularte.ro foloseste cookie-uri, acestea fiind date stocate pe hardul utilizatorului, conținând informații despre acesta. Neacceptarea unui cookie nu rezultă în refuzul accesului utilizatorului la navigarea și citirea conținutului site-ului.  Pentru mai multe detalii, accesați Politica de cookies a site-ului.
 13. Acest site utilizează tehnologii care permit colectarea anumitor informații cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, și informații despre traficul realizat pe site-ul nostru. Toate aceste informații colectate prin intermediul site-ului de catre Vascularte au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor sale.

 

 1. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
 1. Titularul deține toate drepturile de proprietate intelectuală (inclusiv drepturile asupra bazelor de date) privind mărcile comerciale, mărcile de servicii, logo-urile și toate celelalte materiale prezentate în acest site, în lipsă de stipulație contrară. Drepturile Titularului sunt protejate de legislația română în vigoare.
 2. Conținutul website-lui www.vascularte.ro este protejat de legile dreptului de autor. Toate drepturile sunt rezervate Vascularte. Toate materialele (incluzând, fără limitări, toate articolele, textele, imaginile, logo-urile și design-ul) conținute în acest site sunt protejate de legile dreptului de autor și nu pot fi reproduse, distribuite, transmise sau publicate fără acordul scris al Vascularte. Este interzisă modificarea conținutului acestor pagini, precum și copierea, distribuirea, transmiterea, publicarea, reproducerea, realizarea de creații derivate din orice informație sau serviciu obținut de pe sau prin intermediul site-ului.
 3. Cu toate acestea, este posibilă descărcarea sau copierea materialelor specifice disponibile în acest sens. Fiind destinate exclusiv scopurilor personale, non-comerciale, utilizarea lor în scopuri comerciale este interzisă.
 4. Accesarea site-ului NU se va face prin nici o modalitate care ar putea cauza deteriorarea lui sau limitarea funcționalităților sale sau într-o modalitate care este contrară legii, frauduloasă, dăunătoare sau în legătură cu o activitate fraudulentă sau ilegală.
 5. Utilizatorii pot folosi conținutul site-ului doar pentru uzul personal. Utilizatorilor le este interzis, în lipsa obținerii acordului prealabil scris al Titularului:
 6. Îndepartarea sau alterarea conținutului sau a însemnelor care identifică dreptul de autor al titularului asupra conținutului;
 7. Modificarea, publicarea, transmiterea, retransmiterea sau reproducerea în orice mod sau formă, precum și participarea la transferul, vânzarea, ori distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, total sau parțial, din site;
 8. Reproducerea sau stocarea conținutului, precum și trimiterea acestui conținut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informației, dacă scopul acestei activități este unul comercial.
 9. Orice acțiune sau încercare de natură să încalce prevederile de mai sus vor legitima Titularul să facă uz de dreptul de a se adresa instanțelor de judecată legal competente pentru sancționarea faptei.
 10. Pentru orice întrebare sau cerere de utilizare a materialelor de pe acest website, ne puteți contacta la adresa: office@vascularte.ro

 

 1. LIMITELE RĂSPUNDERII TITULARULUI
 1. Nu se oferă garanții cu privire la materialele oferite pe acest site. Vascularte nu își asumă responsabilitatea și nu garantează că funcțiile de pe acest site nu vor fi întrerupte sau nu vor avea erori, sau că erorile vor fi corectate.
 2. Vascularte și angajații săi nu își asumă nici un fel de responsabilitate pentru pierderi directe sau indirecte rezultate în urma utilizării acestui site și al conținutului acestuia, incluzând aici defectarea computerului utilizatorului ca urmare a accesării sau utilizării serverului care găzduiește acest site.
 3. Vascularte nu își asumă răspunderea pentru nicio pierdere de date sau informații rezultate din întarzieri, cauzate de evenimente care nu sunt sub controlul Vascularte, al furnizorilor săi sau prin erori de omisie din partea utilizatorului. Vascularte și furnizorii săi exclud orice sugestie sau garanție că:
 • serviciul va fi neîntrerupt sau fără erori;
 • eventualele defecte vor fi corectate; 
 1. Site-ul este disponibil 24h/zi, exceptând perioadele în care se efectuează lucrări de mentenanță sau de reparații. Accesarea site-ului poate fi limitată în intervalul orar de utilizare intensă datorită limitării procesării datelor de către sistemele informatice.
 2. Vascularte îşi rezervă dreptul de a nu răspunde solicitărilor de orice natură, care nu au legatură cu serviciile prezente pe website. Specialiştii Vascularte nu vor răspunde cererilor de diagnostic / tratament la distanță.
 3. Pentru clarificare, pot fi calificate ca „diagnostic” sau „tratament” doar răspunsurile și recomandările rezultate în urma unei consultații fizice a pacientului în cadrul cabinetelor medicale din clinica Vascularte. Orice alte recomandări și răspunsuri primite din partea clinicii, în mod direct sau prin intermediul personalului clinicii, prin intermediul acestui site sau pe orice altă cale ce presupune comunicare la distanță, constituie îndrumări menite să orienteze pacientul către consultația și investigațiile potrivite pentru verificarea și ameliorarea stării sale de sănătate.

 

 1. DREPTURILE UTILIZATORULUI
 1. Utilizatorii acestui website au următoarele drepturi:
 • Dreptul de a nu fi de acord cu acești termeni si condiții, caz în care sunt obligați să înceteze utilizarea acestui website.
 • Dreptul de a fi informat asupra datelor sale deținute de către acest website
 • Dreptul de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor, dacă ele sunt eronate. Datele care vor trebui păstrate din cauza legislației în vigoare nu vor putea fi șterse.
 • Dreptul de se opune anumitor prelucrări (comunicare comercială, newsletter) sau de retragere a consimțământului pentru anumite prelucrări.
 • Dreptul, pentru motive întemeiate și legitime, de a se opune anumitor prelucrări de date, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare sau Vascularte nu poate oferi serviciile solicitate în lipsa respectivelor date.
 • Dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care i-au fost încălcate.
 1. Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi utilizatorul trebuie să trimită o cerere scrisă la adresa Vascularte din București, str. Washington nr. 48A, sector 1 sau la adresa de e-mail: dpo@vascularte.ro
 2. Reclamațiile, sesizările și/sau sugestiile (denumite împreună, în continuare, sesizările) referitoare la modalitatea de accesare a site-ului Titularului sunt luate în considerare numai în baza unei adrese scrise din partea vizitatorilor, transmisă în format electronic, completând formularul pus la dispoziție, sau trimis către adresa de e-mail: dpo@vascularte.ro și care conține suficiente elemente încât să permită identificarea expeditorului precum și o descriere a problemei care face obiectul sesizării.  Titularul se angajează să analizeze situația semnalată și să transmită un răspuns în termen de maxim 30 de zile de la primirea sesizării, folosind datele de contact puse la dispoziție de utilizatorul autor al sesizării.
 3. Totodată, utilizatorii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter personal sau autorităților în cazul în care consideră că trebuie să își apere oricare din drepturile garantate de legislația în vigoare sau de noul regulament GDPR.
 4. Cu privire la secțiunea de solicitări de programări a site-ului, Vascularte pune în vedere Utilizatorilor că, în funcție de numărul de programări neonorate, societatea își rezervă dreptul să limiteze accesul la programări al pacientului respectiv.

 

 1. LEGEA APLICABILĂ

Toate relațiile juridice, drepturile și obligațiile derivate din folosirea și/sau în legătură cu site-ul www.vascularte.ro sunt guvernate de legea română. Părțile agreează ca orice neînțelegeri survenite în legătură cu site-ul www.vascularte.ro să fie rezolvate pe cale amiabilă. În cazul în care o soluționare amiabilă nu este posibilă, orice litigii între părți vor fi soluționate de instanțele competente de la sediul Titularului (VASCULARTE INTERDISCIPLINAR CLINICS S.R.L.).

 VII. Forța majoră

  1. Niciuna dintre părți nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.
  2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 48 de ore, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

VIII. Notificări

  1. Orice notificare este valabil îndeplinita daca va fi transmisă la adresa/sediul indicat.
  2. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe confirmarea de primire.
  1. Dacă notificarea se trimite prin fax sau email, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare dupa cea în care a fost expediată.

IX. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Politica de securitate a datelor se găsește la adresa: https://www.vascularte.ro/gdpr